Aktualności

25.03.2020
ZASADY FUNKCJONOWANIA KLINIKI W WARUNKACH EPIDEMII 
Raszyn, dnia 25 marzec 2020 roku

ZASADY I PROCEDURY PRZYJĘĆ PACJENÓW I PROWADZENIA LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W STANIE EPIDEMII
W związku z ogłoszeniem Stanu Epidemii COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo klinika DENTMED wprowadza następujące zasady przyjęć pacjentów i prowadzenia leczenia dotyczące zarówno Lekarzy, Personelu Medycznego jak i samych Pacjentów:

1. Personel medyczny nie może korzystać z transportu środkami publicznymi. Dojazd do kliniki i z kliniki odbywać się może tylko indywidualnym środkiem transportu. Personel nie dysponujący własnym transportem będzie korzystać z ustalonej indywidualnie pomocy pozostałych członków zespołu.
2. Pacjenci podróżujący środkami publicznego transportu nie będą przyjmowani.
3. Przyjmowanie dokumentów papierowych będzie dokonywane w rękawiczkach ochronnych. Przy czym przekazywanie dokumentów odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu. Klinika zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach może podjąć dokumenty nie wcześniej niż po 48 godzinach od ich złożenia.
4. Przy prowadzeniu rozmów z recepcja lub personelem kliniki pacjenci są zobligowani do utrzymania odległości 1,5 m od lady recepcji lub członka personelu.
5. Przyjmujemy tylko płatności karta kredytową. Potwierdzenie kart i wbicie PIN tylko po wyraźnym zaproszeniu przez personel obsługujący. Paragony potwierdzające nie będą wydawane.
6. W holu kliniki nie mogą przebywać więcej niż dwóch niezależnych pacjentów. Dopuszcza się, że każdy pacjent może przybyć z jedna osoba towarzyszącą. Wówczas pomiędzy dwoma pacjentami z ich osobami towarzyszącymi musi zostać utrzymany dystans co najmniej 2m.
7. W przypadku skorzystania z toalety dla pacjentów są oni zobowiązani przy opuszczaniu dokładnie umyć ręce i użyć płynu dezynfekującego. Dozownik znajduje się na umywalce.
8. Zasady prowadzenia leczenia:
a. Lekarz i personel przyjmują w strojach ochronnych.
b. Kolejny pacjent będzie przyjmowany w innym gabinecie niż pacjent przed nim.
c. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent zostanie poddany sprawdzeniu temperatury. Jakiekolwiek dolegliwości, które mogły by świadczyć, że mogą być spowodowane zarażeniem COVID-19 uprawniają lekarza do odmowy prowadzenia leczenia i skierowania go do odpowiedniej placówki.
d. Wydzielona przestrzeń dla pacjenta, po której może poruszać się. (taśma oddzielająca recepcję, łazienkę dla pacjentów, szatnię )
e. Każdemu pacjentowi będzie mierzona temperatura bezdotykowym termometrem.
f. Pacjenci będą przyjmowani tylko ci, którzy wymagają nagłej pomocy.
g. O przyjęciu pacjentów decyduje lekarz.
h. Asystentka może ale nie musi być przy zabiegach, natomiast zobowiązana jest do przestrzegania zasad higieny i sterylizacji po każdym pacjencie. Tzn. sprzątnięcie narzędzi, czyszczenie fotela, wszystkich elementów, z którymi pacjent miał kontakt preparatami do chirurgicznej dezynfekcji.
i. Jeśli pacjent jest przyjmowany w gabinecie nr 1 to asystentka w tym czasie przygotowuje gabinet nr 2 do pracy. Pacjent wchodzi więc do w pełni bezpiecznego i wolnego od wirusa gabinetu.
j. Wszystkie zabiegi muszą być wykonywane w rękawiczkach i maskach oraz okularach ochronnych lub przyłbicy.
k. Dodatkowo zarówno lekarz jak i asystentka mają fartuchy jednorazowe zmieniane po każdym pacjencie.
l. Recepcjonistka pracuje zawsze w rękawiczkach i masce.
m. Płatności przyjmowane są tylko kartą kredytową, której recepcjonistka nie dotyka.
n. Paragony fiskalne są drukowane na bieżąco, dołączane do karty pacjenta, dostępne do odebrania w dniu następnym.

9. Do kontaktu z pacjentem w odległości mniejszej niż 1,5m jest uprawniony jedynie ten członek personelu medycznego, który posiada pełne zabezpieczenie ochronne.

Z poważaniem.
Zarząd Kliniki DENTMED

Raszyn, ul. Słoneczna 7a
tel. 22 720 50 83
kom. +48 604 57 57 02
e-mail: raszyn@klinikadentmed.pl

Raszyn
W-wa, ul. Macieja Sarbiewskiego 2 m 35
tel. 22 833 32 88
tel. 22 833 68 30
e-mail: warszawa@klinikadentmed.pl

 

Warszawa