Wywoływarka DURR DENTAL

XR 24 Pro - wywoływarka automatyczna do zdjęć wewnątrzustnych, zgryzowych, pantomograficznych, odległościowych twarzoczaszki.

Raszyn, ul. Słoneczna 7a
tel. 22 720 50 83
kom. +48 604 57 57 02
e-mail: raszyn@klinikadentmed.pl

Raszyn
W-wa, ul. Macieja Sarbiewskiego 2 m 35
tel. 22 833 32 88
tel. 22 833 68 30
e-mail: warszawa@klinikadentmed.pl

 

Warszawa