Diagnostyka radiologiczna

Obecnie dzięki rozpowszechnieniu zdjęć radiologicznych leczenie stomatologiczne, ortodontyczne oraz implantologiczne stało się prostsze, szybsze i bardziej efektywne. Zdjęcie pozwala nam uzyskać wiele informacji, które są niedostępne przy zastosowaniu innych metod diagnostycznych.

Nasza klinika dysponuje pracownią radiologiczną wyposażoną w aparat do wykonywania zewnątrzustnych zdjęć zębowych oraz zdjęć wewnątrz - ustnych przy zastosowaniu radiologii cyfrowej. W przypadku ostatniej metody obraz uzyskujemy nie na kliszy, ale na monitorze komputera, możemy go powiększać, zmieniać kontrast i kolorystykę dzięki temu dokładniej uwidocznić szczegóły. Warto zaznaczyć, że dawka promieniowania jest kilkakrotnie mniejsza niż podczas wykonywania typowego zdjęcia wewnątrz - ustnego.

Pantomogram 

Obowiązkowym uzupełnienem pracowni radiologicznej jest pantomograf - dlatego dla wygody swoich pacjentów nasz gabinet jest wyposażony  w takie urządzenie.

Pantomogram jest to rodzaj zdjęcia rentgenowskiego na którym lekarz może obserwować wszystkie zęby (nawet te, które nie są widoczne "gołym okiem") oraz tkanki otaczające.

Zdjęcie takie jest podstawą do przeprowadzenia konsultacji ortodontycznych, implantologicznych a także do przeprowadzenia szczegółowej oceny stanu uzębienia.

Twoje zdjęcia są dostępne w naszej bazie i mogę być udostępniane na życzenie pacjenta

Zapraszamy wszystkich do wykonywania pantomogramów w naszej klinice.

Raszyn, ul. Słoneczna 7a
tel. 22 720 50 83
kom. +48 604 57 57 02
e-mail: raszyn@klinikadentmed.pl

Raszyn
W-wa, ul. Macieja Sarbiewskiego 2 m 35
tel. 22 833 32 88
tel. 22 833 68 30
e-mail: warszawa@klinikadentmed.pl

 

Warszawa