Protetyka

Zajmuje się odbudową utraconych tkanek zęba jak również uzupełnianiem pojedynczych lub mnogich braków zębowych. Pacjenci często nie zdają sobie sprawy, że utrata nawet jednego zęba, nieuzupełniony stan uzębienia w odpowiednim czasie, może powodować przesuwanie się zębów sąsiednich, wydłużanie się zęba przeciwstawnego jak również zanik kości. To wszystko pogarsza estetykę, może powodować utratę kolejnych zębów jak również nie pozostaje bez znaczenia dla stawów skroniowo-żuchwowych objawiając się bólami głowy w okolicach skroni.

W naszej klinice oferujemy Państwu zarówno uzupełnienia stałe odbudowujące utracone tkanki zęba (inlay, onlay itp.), utracone zęby (korony, mosty) - uzupełnienia oparte na implantach jak również różnego rodzaju protezy.

Wkłady koronowo-korzeniowe 

Wkłady koronowo-korzeniowe to uzupełnienia protetyczne, które umożliwiają wzmocnienie częściowo lub całkowicie złamanego zęba. W sytuacji, kiedy ilość pozostałych ponad kością i dziąsłem tkanek zęba jest niewielka, wykonanie odbudowy za pomocą wypełnienia, korony lub mostu jest obarczone bardzo dużym ryzykiem złamania się pozostałości zęba, a często jest całkowicie niemożliwe. W takiej sytuacji stomatolog zmuszony jest wykonać wkład koronowo-korzeniowy, który będzie przenosił siły żucia bezpośrednio na korzeń zęba.

Przed wykonaniem dowolnego rodzaju wkładu protetycznego niezbędne jest prawidłowe przeleczenie endodontyczne korzenia, dopiero po wypełnieniu kanału masą uszczelniającą i gutaperką można przystąpić do wykonania wkładu. Ponieważ stomatolog wykonuje wkłady protetyczne tylko w zębach martwych, nie jest konieczne znieczulanie pacjenta do zabiegu, jest on bezbolesny. Naszym pacjentom proponujemy 2 warianty wkładów koronowo-korzeniowych: wkłady standardowe i indywidualne.

 • Wkłady standardowe są gotowymi fabrycznie elementami, wykonanymi ze stali lub tytanu, które cementowane są w przygotowany w korzeniu za pomocą kalibrowanych wierteł. Można nimi wzmacniać wypełnienia oraz wykonywać na nich korony i mosty.
 • Wkłady indywidualne dają możliwość uzyskania dowolnego, określonej przez dentystę kształtu wkładu. Wymagają wykonania wycisku przygotowanego w korzeniu miejsca na wkład, sporządzenia modelu korzenia, ręcznego wymodelowania wkładu, wykonania formy i odlania go ze stali, złota lub tytanu. Ich zastosowanie jest podobne jak wkładów standardowych, oprócz tego umożliwiają odbudowę zęba w wyjątkowo trudnych sytuacjach, na przykład przy linii złamania korzenia przebiegającej poniżej poziomu dziąsła, w pobliżu kości (wkłady z metali szlachetnych, np. ze złota).

Wykonanie wkładu protetycznego przebiega w kilku etapach:
1. Korzeń złamanego zęba jest leczony endodontycznie, wypełniane są kanały korzeniowe.
2. Za pomocą odpowiednich, kalibrowanych wierteł stomatolog przygotowuje w korzeniu miejsce na wkład.
3. W korzeniu cementowany jest wykonany na podstawie wycisku wkład indywidualny lub gotowy fabryczny wkład.
4. Na powierzchni nośnej wkładu tzw części koronowej cementowana jest korona, punkt mostu lub odbudowa wykonana za pomocą materiału kompozytowego.

Korony 

W przypadku znacznego uszkodzenia tkanek zęba, które nie nadaje się do odbudowy za pomocą kompozytów światło-utwardzalnych, stomatologia znajduje rozwiązanie w koronach protetycznych. Korony protetyczne odtwarzają w całości zewnętrzne części zęba, są umocowane na zębach na stałe za pomocą odpowiednich cementów. Korony znajdują też zastosowanie w przypadku złamań oraz rozległych przebarwień zęba, poprzez pokrycie zęba koroną można nadać mu odpowiedni kolor.

Leczenie protetyczne rozpoczyna się od oszlifowania zęba w celu uzyskania odpowiedniego kształtu, umożliwiającego nałożenie korony. Jeżeli ubytki tkanek zęba są bardzo duże, niezbędne jest często leczenie endodontyczne korzeni i wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego, który zapewni właściwe przenoszenie sił nacisku na korzeń i zapobiegnie złamaniu się zęba pod koroną.

Proponujemy leczenie z użyciem kilku rodzajów koron protetycznych:

 • Pełnoceramicznych z rdzeniem z porcelany, zapewniających najlepsze efekty estetyczne. Zamiast podbudowy metalowej korony te posiadają niemetaliczny rdzeń z wysokowytrzymałej porcelany. W porównaniu do koron licowanych porcelaną są bardziej przezierne dla światła i lepiej imitują naturalne zęby pacjenta. Mocowane są z użyciem cementów dobieranych kolorystycznie do zębów pacjenta. Nadają się głównie do wykonywania uzupełnień w odcinku przednim, zarówno pojedynczych koron jak i krótkich mostów. Nie zalecamy ich do prac w odcinkach bocznych, gdzie występują największe obciążenia mechaniczne;
 • Pełnoceramicznych z rdzeniem z tlenku cyrkonu. Zapewniają doskonały efekt estetyczny przy zachowanych najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Tlenek cyrkonu jest materiałem o doskonałej estetyce i biozgodności (nie powoduje uczuleń), dobrze izoluje tkanki zęba przed wpływem wysokich i niskich temperatur, a przede wszystkim cechuje bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, porównywalną ze stalą. Właściwości te umożliwiają zastosowanie go do wykonania koron i mostów w dowolnym odcinku, również bocznym, gdzie jest alternatywą dla prac z podbudową metalową.
 • Licowanych porcelaną, o dobrej estetyce i wytrzymałości, w kolorze dobieranym do zębów własnych pacjenta. Używamy najwyższej jakości porcelany. Podbudową korony jest szkielet wykonany ze stali szlachetnej lub złota. Użycie złota zapewnia większą biozgodność z tkankami pacjenta oraz minimalizuje ryzyko powstania reakcji uczuleniowych na metal; 

 

Mosty 

Mosty protetyczne to stałe uzupełnienia, które pozwalają na odtworzenie brakujących, utraconych zębów pacjenta. Aby możliwe było wykonanie mostu pacjent musi posiadać zęby własne przed i za luką, która ma być uzupełniona. Zęby te, tak zwane filary mostu, są odpowiednio przygotowywane, aby możliwe było umocowanie na nich koron protetycznych (jeżeli pacjent nie posiada własnych zębów, które mogłyby służyć za filary, stomatolog zmuszony jest w ich miejsce wszczepić implanty). Następnie kilka połączonych ze sobą koron, tworzących most, cementujemy na stałe na zębach filarowych.

Mosty są rozwiązaniem bardzo wygodnym dla pacjenta ponieważ:

 • są umocowane na stałe;
 • siły żucia w moście przenoszone są bezpośrednio na korzenie zębów lub implanty, a nie na dziąsło jak w przypadku protez ruchomych, zapewnia to możliwość uzyskiwania sił żucia takich jak na zębach własnych;
 • kształt przęsła mostu przypomina utracone zęby własne, nie zajmuje dużej ilości miejsca w ustach, nie pokrywa podniebienia, dzięki czemu nie zaburza percepcji smaku i temperatury, jak ma to miejsce w przypadku protez ruchomych;
 • dzięki użyciu najwyższej jakości porcelany zęby w moście są odporne na ścieranie i przebarwienia, a zastosowanie wysokiej klasy mas wyciskowych przygotowanych w urządzeniu Pentamix II oraz sterowanych komputerowo pieców do odlewania metalu i napalania porcelany gwarantuje wysoką precyzję wykonania.

 

Licówki 

Licówka jest to uzupełnienie protetyczne stanowiące cienką płytkę ceramiczną licującą przednie (przedsionkowe) powierzchnie zębów (zazwyczaj przednich) w celach przeważnie estetycznych.

Wskazania do zastosowania licówek

 • Przebarwienie korony zęba – powstałe w wyniku martwicy zęba, stosowania leków w dzieciństwie, fluorozy, bądź wad rozwojowych szkliwa
 • korekta kształtu zęba – licówka pozwala na wydłużenie, skrócenie, poszerzenie lub zwężenie korony zęba w zależności od potrzeb, dlatego można ją stosować, gdy kształt zęba jest zaburzony złamanie brzegu siecznego zęba przedniego – licówki w takiej sytuacji sprawdzają się lepiej i są bardziej estetyczne niż zwykłe wypełnienia kompozytowe, gdyż w przypadku tych drugich istnieje ryzyko utraty wypełnienia ze względu na duże siły działające w tym miejscu zamknięcie przerw między zębami (diastemy) – dzięki licówkom można zmniejszyć, bądź całkowicie zamknąć przerwy między zębami, które często są przyczyną dyskomfortu jaki odczuwają osoby je posiadające

Przeciwwskazania do zastosowania licówek

 • nieprawidłowości zgryzowe parafunkcje bruksizm
 •  brak lub niewystarczająca higiena jamy ustnej
 •  zęby o niewielkich rozmiarach
 •  braki zębowe w odcinkach bocznych uzębienia, które nie zostały uzupełnione np. za pomocą protez
 •  ząb bardzo zniszczony, bądź z rozległymi wypełnieniami.
Protezy ruchome 

Protezy ruchome służą w stomatologii do uzupełnienia braków zębowych częściowych (brak kilku zębów, kiedy nie ma możliwości zastosowania protez stałych) lub całkowitych (bezzębie). Do tego rodzaju protez należą protezy szkieletowe, nakładowe (overdentures), oraz osiadające częściowe i całkowite.

Protezy szkieletowe 

To uzupełnienia, których zasadniczą konstrukcję stanowi metalowy lub acetalowy („bez-metalowy”) szkielet. Protezy szkieletowe swe utrzymanie w jamie ustnej zawdzięczają specjalnym klamrom stanowiącym część składową szkieletu lub nowoczesnym zamkom montowanym w koronach protetycznych (protezy bez-klamrowe). Siły żucia w protezach szkieletowych przenoszone są poprzez własne zęby i ozębną na kość, co skutkuje mniejszym jej zanikiem w trakcie ich użytkowania.

U pacjentów z chorobami przyzębia stomatologia stosuje protezy szkieletowe o bardziej rozbudowanym szkielecie mającym zapewnić podparcie rozchwianym zębom, tzw. szynoprotezy. Z kolei u pacjentów, których zęby uległy starciu, a zwarcie zostało obniżone stomatolog może zastosować protezy szkieletowe z nakładami. Jednak takie uzupełnienia wymagają szczególnej dbałości o higienę, a efekt estetyczny nie zawsze jest satysfakcjonujący.

Protezy osiadające częściowe i całkowite 

Są wykonywane gdy nie ma możliwości uzupełnienia braków protezami szkieletowymi lub jako ich tańsza alternatywa. Konstrukcja tych protez oparta jest na akrylu. Umocowanie stanowią przy brakach częściowych - klamry druciane lub acetalowe, a przy bezzębiu siły adhezji i kohezji warunkujące przyleganie do podłoża, a także napięcie mięśniowe. Siły żucia w protezach osiadających są przenoszone bezpośrednio przez błonę śluzową na kość, co przyspiesza jej zanik. Skutkiem tego jest po pewnym czasie brak dopasowania protezy do podłoża i konieczność jej wymiany (średnio co 5 lat).

Protezy nakładowe (overdenture) 

Są to protezy, które wykorzystują korzenie resztkowego uzębienia lub implanty w celu lepszego umocowania w jamie ustnej. Proteza typu overdenture całkowicie pokrywa korzenie, bądź implanty, przez co nie traci waloru estetycznego. Proteza nakładowa jest uzupełnieniem długoczasowym w przeciwieństwie do protez nakładkowych, które są stosowane jako jeden z etapów w przebudowie zwarcia.

Raszyn, ul. Słoneczna 7a
tel. 22 720 50 83
kom. +48 604 57 57 02
e-mail: raszyn@klinikadentmed.pl

Raszyn
W-wa, ul. Macieja Sarbiewskiego 2 m 35
tel. 22 833 32 88
tel. 22 833 68 30
e-mail: warszawa@klinikadentmed.pl

 

Warszawa